Thursday, 17 November 2011

PBL berorientasikan PjBL

TAJUK: SAYA, TEKNOLOGI & MEDIA (video di sebelah kanan)
 TUGASAN:
> Bagaimana dan di mana anda boleh memulakan perjalanan pembelajaran anda dalam mengintergrasikan teknologi dan media di bilik darjah anda di samping menggunakannya sebagai pemangkin perkembangan profesionalisme? 


> Bagaimana anda boleh mengikuti perkembangan lanskap teknologi dan media hampir setiap hari berubah?


> Huraikan setiap langkah/ keputusan yang anda ambil di sepanjang perjalanan.


> Justifikasi pemilihan (teknologi yang akan digunakan)


*tugasan ini merupakan ujian 2 kami. dr nurul akan membuat penilaian melalui blog di mana kami dikehendaki menghasilkan rancangan perjalanan pembelajaran anda dalam mengintergrasikan teknologi di dalam bilik darjah.

No comments:

Post a Comment