Sunday, 4 December 2011

model pengajaran dengan analogi

6 langkah utama dalam model pengajaran dengan analogi(Glynn 1995)

  • perkenalkan konsep target
  • ulang kaji konsep analog
  • kenal pasti ciri-ciri relevan konsep target dan analog
  • petakan ciri yang serupa
  • tunjukkan di mana analogi tidak lagi sepadan
  • buat kesimpulan


No comments:

Post a Comment